பெண்கள் மற்றும் தாய்மார்கள் .... உன்னை தயார் படுத்திக்கொள். நீங்கள் முன்பு இருந்ததைப் போலன்றி ஒரு கட்சி அனுபவிப்பீர்கள். நாங்கள் உங்களை எச்சரிக்கவில்லை என்று சொல்லாதீர்கள். இது மனதில் மயக்கமாக இருக்காது. கட்சி தொடங்குகிறது 3 ... 2 ... "அதை விடு" (உற்பத்தி)

$1.99

எழு: டி.ஜே. டிராப்ட் 100 - #81 பகுப்பு:

விளக்கம்

பெண்கள் மற்றும் தாய்மார்கள் .... உன்னை தயார் படுத்திக்கொள். நீங்கள் முன்பு இருந்ததைப் போலன்றி ஒரு கட்சி அனுபவிப்பீர்கள். நாங்கள் உங்களை எச்சரிக்கவில்லை என்று சொல்லாதீர்கள். இது மனதில் மயக்கமாக இருக்காது. கட்சி தொடங்குகிறது 3 ... 2 ... "அதை விடு" (உற்பத்தி)

நீயும் விரும்புவாய்…

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!